Trò chơi điện tử là gì ? Game là gì? Game online và offline là gì?

Công nghệ ngày càng phát triển, tuy nhiên có nhiều vẫn chưa biết được trò chơi điện tử là gì? Game là gì, game online là gì và game offline là gì.