Rene Descartes một nhà triết gia, nhà toán học, nhà khoa học lừng danh người Pháp cho rằng “Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua”. Quả thực đúng như vậy, tìm được cuốn sách hay nên đọc cũng giống như