Khu phố, Phường, xã, xóm, thôn tiếng Anh là gì?

Trong chương trình học tiếng Anh mỗi chúng ta đều được học những chủ đề cơ bản trong cuộc sống như địa chỉ, sở thích, vật nuôi, tên, tuổi… tuy nhiên, thực tế học tiếng Anh ngày nay còn khá rập khuôn, tình trạng người học chưa biết khu phố tiếng Anh là gì, Phường, xã trong tiếng Anh rất phổ biến.

Read more